Käyttöehdot | Bioteekki

Käyttöehdot

Verkkosivun käyttöehdot

Käyttämällä tätä verkkosivua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Käyttöehtoja sovelletaan Suomen Bioteekki Oy:n (”Bioteekki”) verkkosivuihin. Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin aina, kun käytät Bioteekin verkkosivuja.
Käyttämällä Bioteekin verkkosivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Bioteekki voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin.

Immateriaalioikeudet

Bioteekin verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Bioteekki pidättää itsellään kaikki oikeudet Bioteekin verkkosivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Bioteekin verkkosivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Bioteekin etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.
Bioteekin jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit saavat käyttää kuva- tai materiaalipankin aineistoa kerrottaessa Bioteekin tuotteista sähköisessä tai painetussa mediassa sekä tuotemainosten yhteydessä. Lisäksi kuvapankin aineistoa on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Muutoin tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Bioteekin verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tuotteiden saatavuus

Bioteekin ei myy verkkosivuilla esiteltäviä tuotteita suoraan kuluttajille, joten tuotteiden esittely Bioteekin verkkosivuilla ei ole tarjous niiden myymisestä. Tiedot, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa jälleenmyyjiltä.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Bioteekin verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman minkäänlaisia takuita. Bioteekki ei takaa Bioteekin verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa verkkosivujen saatavuudesta. Bioteekki varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille kokonaan tai osittain. 
Bioteekin verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Bioteekilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Bioteekin toimesta eikä Bioteekki vastaa niiden sivujen sisällöstä.
Bioteekki ei vastaa verkkosivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Bioteekki ei ole vastuussa verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Bioteekki ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Käyttäjän antamat tiedot

Lähettämällä aineistoa tai tietoja Bioteekille esimerkiksi sähköpostitse tai Bioteekin verkkosivujen verkkolomakkeen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto tai tiedot Bioteekille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
Bioteekki ei ole vastuussa verkkosivujensa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä. Bioteekki voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot verkkosivuiltaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Bioteekki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Bioteekin verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Bioteekin verkkosivujen käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa Bioteekin verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseksi, käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Evästekäytännöstä ja Bioteekin verkkosivujen tietosuojaselosteesta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään osoitteeseen bioteekki@bioteekki.fi.